Nota Prawna

Postanowienia ogólne

Nota prawna to dokument, który stanowi integralną część Regulaminu sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu Internetowego sklep.remagas.pl. Polityka prywatności i wykorzystania plików cookie określa zasady przechowywania i ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji za pomocą plików cookie na urządzeniach Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.remagas.pl.

Brak akceptacji postanowień niniejszego dokumentu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W przypadku klientów Sklepu Internetowego sklep.remagas.pl, klient przez korzystanie ze strony sklepu internetowego, akceptuje zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

Administratorem danych osobowych jest REMAGAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iłowej 68-120 przy ul. Kościuszki 12, wpisany do rejestru KRS 0000796902, REGON 384002292, NIP 9241913706

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail: remagas@remagas.pl

Dane osobowe klientów Sklepu Internetowego sklep.remagas.pl będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z założeniem i prowadzeniem konta w sklepie internetowym, składania zamówień, realizacji złożonych zamówień, obsługi wysyłki, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy i obsługi formularza kontaktowego także w przypadku wyrażenia zgody przez klienta do przekazywania treści handlowych i marketingowych poprzez newsletter.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, a po tym czasie będą nieodwracalnie usunięte

  1. przez okres korzystania przez klienta z konta w serwisie internetowym Sklepu Internetowego sklep.remagas.pl.

  2. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy;

  3. do czasu wycofania przez klienta zgody udzielonej na przetwarzane danych osobowych w związku z prowadzeniem konta w serwisie internetowym Sklepu Internetowego sklep.remagas.pl.

  4. do czasu wycofania przez klienta zgody udzielonej na przesyłanie newslettera

  5. przez okres niezbędny związany z realizacją uprawnienia do odstąpienia od umowy

Remagas sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez

  1. przetwarzanie w sposób zgodny z prawem,

  2. uzyskanie danych tylko dla określonych celów

  3. nieprzetwarzanie w sposób niezgodny z celami,

  4. nieprzechowywanie dłużej niż to konieczne,

  5. bezpiecznie przechowywane,

Sklep Internetowy sklep.remagas.pl. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.