Warunki świadczenia usług Sklep Elektroniczny RemAgaS

Sklep elektroniczny RemAgaS

Remagas Sp. z o.o.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem http://http://sklep.remagas.pl, prowadzony jest przez Remagas Sp. z o.o. . z siedzibą w , 68-­120 Iłowa, ul. Kościuszki 12, NIP: 9241913706, REGON: 384002292, posługującym się adresem poczty elektronicznej remagas@remagas.pl, który w niniejszym regulaminie jest określany również jako „Sklep”. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin ten wchodzi w życie w dniu 25.12.2014 r.

Regulamin określa w szczególności:

a. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep

oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

b. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

c. Tryb postępowania reklamacyjnego.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy REMAGAS działający pod adresem http://sklep.remagas.pl służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów, za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w Sklepie internetowym REMAGAS mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej, które w niniejszym regulaminie są określane jako „Klient”. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://sklep.remagas.pl, wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta ­ z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia ­ stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e­mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, nastąpi kompletacja zamówienia oraz informacja zwrotna potwierdzająca wysyłkę towaru lub przygotowanie do odbioru, stanowiąca jednocześnie oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku, gdy weryfikacja dostępności towarów trwa dłużej niż 2 dni robocze Klient jest uprawniony do rezygnacji z zamówienia.

2.5. Klient może wprowadzić korekty do zamówienia wyłącznie do momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

2.6. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez

produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Sklep internetowy REMAGAS przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.7. Sklep internetowy REMAGAS przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b. Procesor: 1 GHz

c. RAM: 1 GB pamięci RAM

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f. Sterowanie: klawiatura, mysz

g. Opcjonalnie: słuchawki

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i. Przeglądarka internetowa: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym REMAGAS są realizowane na terenie Europy.

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym REMAGAS są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. REMAGAS zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo od odstąpienia od umowy.

2.11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 2.4. powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e­mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z pkt. 6.5.

2.12. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e­mail.

2.13. Firma REMAGAS Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży w postaci papierowego wydruku faktury VAT. Dokument ten jest dołączany do wysyłanego towaru.

2.14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 2.4. powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.15. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez REMAGAS Sp. z o.o. treści o charakterze bezprawnym.

2.16. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty we wskazanym salonie REMAGAS (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia);

b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.2.REMAGAS Sp. z o.o. będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie

48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie http://sklep.remagas.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a. sprawdzeniu przez REMAGAS Sp. z o.o. kompletności wysłanych danych,

b. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Klientem celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Jeśli Klient potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e­mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Klienta zostaje wysłany zamówiony towar, zaś ­ w przypadku płatności kartą lub e­przelewem ­ z konta Klienta zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Klienta, gdy na rachunek REMAGAS Sp. z o.o.. wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Klient otrzymuje wiadomość e­mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/rachunku.

3.5. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić REMAGAS Sp. z o.o. telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego REMAGAS Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres remagas@remagas.pl

3.6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana wyłącznie w formie przedpłaty.

3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie REMAGAS Sp. z o.o., jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.9. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

3.10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny http://sklep.remagas.pl, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Klienta lub z powodu braku towaru, e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy. Potwierdzenie zamówienia ­ W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub siedziby REMAGAS w którym zamówienie zostanie odebrane. Płatność przelewem lub kartą ­ W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e­mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty. Brak potwierdzenia przelewu ­ W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji. Częściowa kompletacja zamówienia ­ Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e­mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną. Kompletacja i wysłanie zamówienia ­ Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w siedzibie REMAGAS. Anulowanie zamówienia ­ W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient powinien odesłać produkt na adres sklepu REMAGAS Sp. z o.o. widniejący na fakturze VAT informując o tym fakcie Sklep.

4.3. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji

4.4. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

4.5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na podstawie przesłanego potwierdzenia poniesionych kosztów.

4.7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zgłoszenia. Jest to czas, w którym firma Remagas Sp. z o.o. ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

5.1. REMAGAS Sp. z o.o. przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

5.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.

5.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),

b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera, Safari, Gogle Chrome w wersjach najnowszych,

c. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

5.4. REMAGAS Sp. z o.o. informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt 5.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

5.5. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. OCHRONA DANYCH

6.1. Zarejestrowanie się w sklepie Remagas.pl oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym, natomiast wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez REMAGAS Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.)oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tzw.RODO. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

6.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom - są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

6.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – REMAGAS Sp. z o.o.

6.4. Każdy Klient ma:

- prawo do przejrzystego informowania oraz korzystania z praw osoby, której dane dotyczą co oznacza, że każda osoba ma prawo do kontroli nad tym, co dzieje się z danymi jej dotyczącymi.

- prawo do informacji  co oznacza, że Administrator Danych Osobowych /ADO/ bądź podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie ADO mają obowiązek do poinformowania osoby, której dane dotyczą, m.in. o danych kontaktowych Administratora oraz danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych (jeżeli został przez ADO powołany),oraz o celach przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- prawo dostępu do danych co oznacza, że każda osoba, której dane dotyczą, może uzyskać od ADO informację, czy jej dane są przetwarzane i w jakim zakresie. Dodatkowo osoba taka może żądać od ADO uzyskania dostępu do tych danych oraz uzyskania ich kopii.

- prawo do sprostowania danych co oznacza, że każda osoba ma prawo do poprawiania danych, której one dotyczą, jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne – można żądać od administratora ich sprostowania.
- prawo do bycia zapomnianym  co oznacza, że osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do ich usunięcia (inaczej “prawo do bycia zapomnianym”). W określonych w RODO przypadkach każda osoba może żądać od ADO usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru. Proces usuwania zostanie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki.

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych co oznacza, że każda osoba ma  możliwość wniesienia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych w przypadku gdy zgromadzone dane są nieprawidłowe (ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione) lub w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania.

- prawo do przenoszenia danych co oznacza, że Administrator Danych Osobowych ma obowiązek przekazać każdej osobie komplet danych zgromadzonych na jej temat. Osoba, której dane dotyczą, może później bez przeszkód przekazać te informacje innemu administratorowi.

- prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu co oznacza, że każda osoba fizyczna ma prawo nie zgodzić się na to, aby jego dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu” – np. profilowania, które powodują skutek prawny dla osoby. ADO w takim przypadku nie ma prawa do przetwarzania danych, pod warunkiem, że nie będą istniały inne ważne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych.

Każdy klient, który zaloguje się na swoje konto lub wypełni formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji oraz wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora remagas@remagas.pl

6.5.OGRANICZENIE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE: RODO zakłada, że prawa osób, których dane dotyczą, mogą być ograniczone w szczególnych przypadkach, np.: konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub publicznego; zapobieganie przestępczości; konieczność zapewnienia niezależności sądów; kiedy prawa osób, których dane dotyczą, utrudniają wypełnienie celów gospodarczych lub finansowych państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Firma REMAGAS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego REMAGAS, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego REMAGAS,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

7.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Adres sklepu znajduje się na dokumencie zakupu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

7.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e­mail: remagas@remagas.pl

7.5. Załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu.


Informacja
Kontakt